Nieuwsbrief Maart – Issuemanagement.

Issuemanagement helpt organisaties verder.

Naast de terreinen waarop we als Woordvoerders Etc. al actief waren, richten we ons nu ook op issuemanagement. Willem van den Oetelaar (53) is onze specialist op dit gebied. Al jarenlang ondersteunt hij organisaties bij het genereren van de juiste aandacht voor hun belangen. “Zodat ze de regie krijgen over de manier waarop voor hen relevante kwesties worden belicht. En op die manier te bereiken wat ze willen bereiken”, vertelt Willem.
Issuemanagement sluit op een logische manier aan op de andere activiteiten van Woordvoerders Etc. Wij ondersteunen Raden van Bestuur, directies, management en communicatiespecialisten bij het op de juiste wijze verwoorden van hun ‘story’ en kernboodschappen, zodat hun visie en standpunten naar buiten toe goed zichtbaar worden. Maar hun opdracht reikt natuurlijk verder dan dat: ze hopen (maatschappelijke) kwesties dusdanig te beïnvloeden dat de uiteindelijke uitkomst in hun voordeel is. En issuemanagement kan daarbij een cruciale rol spelen.

Regie pakken

Met issuemanagement gaan we met Woordvoerders Etc. een stap verder dan we tot nu toe deden. Managing partner Peter van der Maat zegt: “We leren woordvoerders in de breedste zin van het woord om de kernboodschappen en het verhaal van hun organisatie zo goed mogelijk te verwoorden”. Willem van den Oetelaar voegt toe: “En met issuemanagement leren en adviseren we organisaties nu ook hoe ze bij actuele kwesties daadwerkelijk de regie kunnen pakken. Hoe ze er voor kunnen zorgen dat hun standpunt wordt gehoord, dat hun belangen de aandacht krijgen die ze verdienen en dat ze resultaten boeken”.

Willem is aan de Technische Universiteit in Eindhoven opgeleid tot bedrijfskundige en is bij verschillende organisaties door de wol geverfd op het vlak van communicatie, marketing, public affairs en issuemanagement. Hij hielp organisaties als Achmea, de NVZ en GGZ Nederland bij het op de kaart zetten van hun standpunten. “En die hebben stuk voor stuk vastgesteld dat het invoeren van issuemanagement hun reputatie heeft verbeterd. Het heeft hen een aantal duidelijke voordelen opgeleverd”.
Een organisatie die haar issues goed managet wordt beter zichtbaar voor klanten en stakeholders. Het draait daarbij vaak om kwesties waarover de wet- en regelgever nog een standpunt moet innemen. Met issuemanagement beïnvloed je als organisatie de oordeelsvorming, je drukt je stempel op het maatschappelijk debat. En dat leidt uiteindelijk tot een betere uitkomst voor die organisatie.

Intern en extern

Willem: “Maar ook intern speelt het een grote rol. De belangrijke spelers binnen een organisatie gaan met elkaar aan tafel, ontwikkelen gezamenlijk initiatieven en gaan veel meer focussen. Daardoor gaan mensen elkaar beter begrijpen en wordt relevante informatie sneller onderling gedeeld. Het leidt tot vernieuwende ideeën en invalshoeken en soms onverwachte coalities. Medewerkers voelen zich met de issues verbonden en worden daardoor naar buiten toe automatisch een soort ambassadeurs”.

Met behulp van een goed rapportagesysteem en een ‘dashboard’ waarop de verrichtingen zichtbaar zijn, blijft iedereen binnen de organisatie op de hoogte van de resultaten. Willem: “Je zou kunnen zeggen dat issuemanagement het cement van je organisatie is. Intern verbindt het en extern maakt het je krachtiger en effectiever”.

Leave A Comment

css.php